huurvoorwaarden

 

Huur-Overeenkomst   BONAUPONT

Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning Bonaupont  in Aupont gemeente Gilly sur Loire (Frankrijk).

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf voor ten hoogste 4 personen tenzij anders is overeengekomen. (maximaal8 personen)

Naam van eigenaars:
Eric Bassant en Maro Schmitz
Tamboerijnstraat 1    3822DG Amersfoort

Telefoon: 033-4562204 /06 12623491/ 0616278727

E-mail:   info apenstaartje Bonaupont.nl

Namen van huurders + geboorte data:

1…

2…

3…

4…
Gegevens huurder:
e-mailadres: Huurperiode
Datum huuringang (d/m/j)    :
Datum einde huur (d/m/j)
Aantal personen                   :

Huursom:
Huurprijs per week: …. euro op basis van 4 personen, extra personen pp 30 euro
Elektra inbegrepen tot 150 kwh elektra per week(150+..). Daarna  0,22 euro per KWH elektra.
Houtverbruik voor kachel is inbegrepen tot 2 kruiwagens per week. Daarna 7,50 per  kruiwagen.(normaal gevuld)

Verblijf                                            €
extra persoon    ..x..x30,00=      €
huisdieren          ..x..x30,00=     €
Borg                      €200,00  (wordt binnen 2 weken na afloop verblijf teruggestort  na verrekening extra kosten)
____________________________________
Totaal                                         €

Betalingstermijnen :
aanbetaling à  euro voor d/m/jaar .Restant huur + borg =d/m/jaar  (6 weken voor aanvang verblijf)Uiterlijk.

Te betalen door overschrijving op onze rekening:  Iban NL72INGB0004503113 te Amersfoort tnv  EHJ Bassant e/o MM Schmitz Te Amersfoort.
Of  NL91 ABNA0418039046


Deze huurovereenkomst met uw betalingsbewijs  /overschrijving/geldt tevens als uw factuur.


Voor de woning geldt:
*
De woning wordt verhuurd met dekbedden en kussens en beddengoed.(bedden zijn opgemaakt) Theedoeken, handdoeken en eventuele extra schoonmaakmiddelen dient men zelf te verzorgen.
*De wc’s mogen alleen gereinigd worden met een septic tank vriendelijk schoonmaakmiddel. Er mag geen afval of afvalwater met reinigingsmiddelen door het toilet geloosd worden omdat dan het biologische systeem in de tank wordt gedood. ( dus geen chloor,allesreiniger of tampons ed. door toilet spoelen)
*Door de gootsteen of toilet geen olie of vetresten wegspoelen. Die opvangen in lege waterflessen,kartonnen of lege blikjes en bij het afval deponeren.    *In de garage zit een 8 meter diepe waterput. Deze is stevig en veilig  afgedekt met een vloerdeksel. Laat kinderen hier niet mee spelen.              *De woning is halfvrijstaand. Het geheel ligt  vrij met genoeg privacy en een tuin van 4500 m2 met fraai uitzicht.

* HUURVOORWAARDEN

Artikel 1.De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de eigenaar verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, elektriciteit of de ADSL. De eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs. Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de eigenaar de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van de huur van de vakantiewoning zijn berekend in EURO’S en zijn per week of andere periode, indien zo vermeld . Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten tot bepaalde hoogt , enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs. Voor iedere reservering moet € 200,00 per week van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 5 dagen na de reservering  door de eigenaar ontvangen zijn. Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door de eigenaar zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De eigenaar heeft dan tegelijkertijd het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt.

Artikel 4. Annulering door de huurder. Elke annulering moet schriftelijk of per email aan de eigenaar worden gemeld. De eigenaar brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
*Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 200 euro.
*Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
*Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huur.
*Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door de eigenaar Indien door onvoorziene omstandigheden de eigenaar een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de eigenaar bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Artikel 7. Aankomst en vertrek. De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 17 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen 1 of 2 dagen voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, om een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden wanneer er sprake is van  onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de eigenaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 8. Maximum aantal bewoners. In de vakantiewoning en op het terrein mogen niet meer personen logeren, waar vooraf toestemming is verleend door de eigenaar Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning of op het terrein komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg. Wil men alsnog gasten laten logeren, dan moet men dit vooraf melden bij de contactpersoon en bedragen de kosten hiervoor 10 euro p.p. per nacht . (met een maximum van 30 p.p. per week)

Artikel 9. Huisdieren. In de woning zijn maximaal 2 huisdieren  toegestaan mits dit is overlegd met huurder en vooraf is vastgesteld in de overeenkomst. Er geldt voor honden een toeslag van 30 euro per week.
Om honden welkom te kunnen blijven heten,  stellen we wel een aantal voorwaarden.
*  Honden mogen nimmer in de slaapkamers komen.
*  Honden mogen niet op de bank of stoelen zitten. Neem een eigen hondenkussen of kleed mee.
*  Hondenpoep dient zoveel mogelijk opgeruimd te worden. Of laat ze poepen op de strook tussen de oprit en de heg aan de achterkant van het terrein.
*  Beschadigingen veroorzaakt door uw hond dient u te melden.( een ongelukje is nooit uit te sluiten) Deze worden verrekend met de borg of u herstelt deze zelf op een deugdelijke manier.
*  Het huis dient goed gestofzuigd achter gelaten te worden. Hondenharen dus verwijderen en opruimen!!
*  U hond dient een anti vlooienbehandeling gehad hebben vlak voor uw verblijf. Controleer uw hond goed op vlooien. ( vergeten? Haal alsnog een middel of anti vlooienband bij dierenarts of dierenafdeling supermarkt of bouwmarkt)
*  Honden mogen nooit meegenomen worden in het zwembad.
* Houdt uw hond ook in de tuin in de gaten en voorkom evt vernielingen.

Wanneer er niet aan deze voorwaarden is voldaan brengen wij dit in rekening met de borgsom met een minimum van €50,00 oplopend tot de hele borgsom. Indien schade groter is dan borgsom stellen wij u aansprakelijk voor het daadwerkelijke bedrag.

Artikel 11.Gebruik zwembad. Indien men gebruik maakt van het zwembad moet men dit zelf onderhouden volgens gebruiksaanwijzing ter plekke en/of aanwijzingen contactpersoon. Het moet weer in goede staat achtergelaten worden.  (bij nalatigheid worden eventuele extra schoonmaakkosten  van de borg ingehouden) Er staat een hekje om het zwembad. Hiermee garanderen wij niet de veiligheid van uw kind(eren). Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 12. De borg. Het bedrag van deze borg dient tegelijk met restant huursom betaald te worden. De borg  wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestuurd of teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en meerverbruik energie of andere bijkomende kosten.

Artikel 13. Schoonmaak. Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk gemeld te worden, zodat één en ander hersteld kan worden. Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes en opgeruimd achter te laten. Afval dient te zijn afgevoerd. De keuken schoon. Graag ook even stofzuigen.(De schoonmaakster loopt alles na is er voor extra werkzaamheden en sanitair en bedden verschonen) Indien de woning toonbaar vuil wordt achter gelaten, worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Artikel 15. Reis en annuleringsverzekering De eigenaars gaan ervan uit dat u zelf een volledige reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt. U dient tevens een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Artikel 16. Ongevallen De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij de woning overkomen. Het gebruik van het speelmateriaal is voor eigen verantwoording.

Artikel 17. Rechten en plichten De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen de eigenaars daarover onmiddellijk te informeren. Serviesgoed ed  wat schade heeft opgelopen dient men zelf zoveel mogelijk te vervangen . De eigenaars hebben het recht het terrein en de huizen op redelijke tijden te betreden of namens hen te laten betreden, teneinde voor het normale onderhoud, tuinverzorging en schoonmaak, zorg te dragen. De eigenaars zullen dit in de huurperiode tot een minimum beperken.

 

Artikel 18.Wijzigingen huurovereenkomst. Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van de eigenaars worden aangebracht .

naam en handtekening huurder,

…………………….

Te………………………………..

datum :………..…/………..…/20..